TOP WERKGEVER: CJIB

Onze missie

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Onze visie

Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel in samenwerking met opdrachtgevers en partners zijn dienstverlening continu verbetert met een zorgvuldig oog voor de burger. Het CJIB is expert op het gebied van innen, incasseren, coördineren en informeren en brengt daardoor hoogwaardige kennis in de dagelijkse praktijk. De combinatie van innovatiekracht, kennis en ervaring zorgt voor een prominente positie binnen de overheid waarin het CJIB actief is.
Het CJIB is een aantrekkelijke werkgever en stimuleert medewerkers hun talent in te zetten voor een optimaal resultaat.

Onze kernwaarden

  • Zakelijk. We leveren onze resultaten conform vastgelegde afspraken, en doen dit binnen de afgesproken tijd en het budget.
  • Betrouwbaar. Onze dienstverlening staat voor kwaliteit. Informatie rondom onze dienstverlening is daarbij transparant en controleerbaar.
  • Deskundig. Wij denken vanuit kennis en expertise in mogelijkheden, delen ideeën en vernieuwen. We nemen initiatief om onze processen en producten continu te verbeteren.
  • Praktisch. We reduceren complexiteit tot de kern: pragmatisch en praktisch, effectief en duidelijk, zonder concessies te doen aan kwaliteit.
  • Verbindend. We werken als één geheel aan gezamenlijke doelen. We kijken daarbij niet naar organisatiegrenzen, maar naar onze bijdrage aan het totale (keten)resultaat.

Onze kerntaken

‘Werken aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland!’

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie dragen wij als CJIB hieraan bij door:

  • het uitvoeren van een geloofwaardige en maatschappelijk verantwoorde sanctietoepassing,
  • het coördineren van strafrechtelijke beslissingen en
  • het delen van informatie met ketenpartners en opdrachtgevers ter verbetering van de prestaties van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen.

Onze kerntaken richten zich op twee hoofdstromen:

  • Innen & Incasseren
  • Coördineren & Informeren
 

Recente vacatures:

 

Meer weten?

Je kunt ons bellen: 050 - 2101001

...of neem contact op:

Shortlist

Nog geen vacatures op de shortlist